Om vandværket

Dalby Huse Strands Vandværk er oprettet i 1963. Vi har tilladelse til at pumpe 30.000 m3 vand op om året. Vandværket er et andelsselskab som ejes af 629 andelshavere. Hver parcel har købt en andel.
 
Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer, som bliver valgt på den årlige generalforsamlingen i april måned.
 
Andelshaverne har pligt til skriftligt ved ejerskifte og adresseændring at meddele dette hurtigst muligt til kasseren på mail@dalbyhusevand.dk