Så er der vand igen

Bruddet ved Fæstermarken er nu repareret og der er atter åbnet for vandet.

Udgivet i Vand | Skriv en kommentar

Referatet af generalforsamlingen

er nu lagt på hjemmesiden. Se under Generalforsamlinger

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes 9. april 2022. Materialet er sendt til alle med mailadresser. Man kan også hente det på hjemmesiden.

Udgivet i Ikke-kategoriseret, Økonomi | Skriv en kommentar

Elektroniske vandmålere

Vandværket har installeret elektroniske vandmålere. På de elektroniske målere kan du, via en APP, følge dit vandforbrug på daglig basis. Samtidig kan vandværket fjern-aflæse målerne, således at du ikke selv skal aflæse den.

Da målerne blev udskiftet i 2021 og 2022, fik forbrugerne tilsendt en vejledning i oprettelse i APPen. Hvis du har købt huset efter at den elektroniske måler er sat op, skal vandværket om-registrere måleren inden du kan få adgang via APPen. Vandværket tager 150 kr. for denne om-registrering, der skyldes de nye persondataregler.

Du kan naturligvis altid aflæse måleren direkte ved at se på den.

Kontakt vandværket på mail@dalbyhusevand.dk,hvis du ønsker adgang til APPen.

Udgivet i Vand, Vandmålere | Skriv en kommentar

PFAS forurening af drikkevand i Danmark

Bestyrelsen for Dalby Huse Strands vandværk kan oplyse, at der heller ikke efter de nye skærpede krav, er fundet forurening med PFAS i vandet fra vores 2 boringer og der er således heller ikke fundet PFAS forurening i det vand, vandværket leverer. De nyeste offentliggjorte målinger fra 6. december 2021 kan ses her

Udgivet i Vand, vandkvalitet | Skriv en kommentar

Ny mailadresse

Vandværket har skiftet mailadresse. Skriv fremover til

mail@dalbyhusevand.dk

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar