Ekstraordinær generalforsamling 13. maj

Ved seneste generalforsamling var der kampvalg om formandsposten, hvor Morten, der i dag er næstformand og Eva fra Storgårdsvej fik 11 stemmer hver. Derfor har vi indkaldt til ny generalforsamling den 13. maj med valg på dagsordenen.

Både referat af generalforsamlingen 15. april og indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling 13. maj er sendt ud i går til alle de mailadresser, vandværket har. Hvis du ikke har fået denne mail fra os, så send en mail til mail@dalbyhusevand.dk

Udgivet i Økonomi | Tagget | Skriv en kommentar

Reparation på Sandbergsvej torsdag 23.2.2023

Vandværket skal reparere brud på vandledningerne på Sandbergsvej. Vi har derfor lukket for vandet til hele Sandbergsvej og til Ole Petersvej 19.

Vi ved endnu ikke hvor længe det varer før vi kan åbne for vandet igen.

Opdatering kl 14.45: nu er der åbnet for vandet igen

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Regning for vand

Vandværket opkræver penge for det vand, der kommer ud af din vandhane. Novafos opkræver for afledningen, dvs det vand, der løber ud i kloakken.

Vandværket opgør dit vandforbrug en gang om året, pr. 31.december. Regningen (årsopgørelse) sendes ud midt i januar måned med betalingsfrist 1. februar. Denne regning er samtidig din årsopgørelse. Den skal du bruge, hvis du sælger dit hus i løbet af året.

Hvis du er tilmeldt PBS, kommer regningen på din betalingsoversigt, ellers får du et link til regningen på din mail. Hvis du hverken er tilmeldt PBS eller har en mailadresse, får du regningen tilsendt i et almindeligt brev.

Har du en mailadresse, men får din opkrævning tillsendt pr brev, mangler vandværket din mailadresse. Den bedes du skrive til vandværket på mail@dalbyhusevand.dk – husk at skrive hvilken adresse i Dalby Huse, det drejer sig om.

Udgivet i forbrug, Økonomi, Vand | Skriv en kommentar

Meddelelse fra vandværkets driftsansvarlige

På baggrund af de 7 rørbrud der var i huse før jul pga. frost, har vandværket følgende råd:

– I 5 af rørsprængningerne var det et brud i udehuse, bryggers osv., hvor der har været varme på huset, men ikke der hvor rørene sprang. Det er altid godt at lukke som minimum i målerbrønden, hvis jeres hus ikke er i brug. Rørene kan dog stadig sprænge, hvis de er vandfyldte, men der er ikke nogen vandskade til følge og det vil blive opdaget i det øjeblik, der sættes vandtryk på igen. Husk også at slukke for strømmen til jeres vandvarmer.

– Hvis I vælger at have vandtryk på, er det altid godt at tilse jeres huse efter en frostperiode. Der er også mulighed for at installere overvågning for unormalt højt vandforbrug på jeres mobiltelefon. Der vil dog gå noget tid til beskeden kommer på mobiltelefonen. Måleren sender kun information til systemet en gang i døgnet. Signalet kan godt springe en eller to dage over.

– Frostsikring af målerbrønd: I nogle brønde står vandet helt op til kanten. Det har ikke nogen betydning for målere og elektronik. Dog kan vandet i brønden kan løfte låget af, så det kan fryse og derved sprænge måleren. Derfor læg en sten eller flise på dækslet, så eventuel vand i brønden ikke løfter låget af.

-Ved hel nedlukning af jeres hus til vinteren: Når vandet i brønden er lukket er der en ventil i brønden, hvor man med trykluft eller en almindelig pumpe kan tømme systemet for vand. Husk også at tømme vandvarmere og slukke for strømmen. Når systemet er tømt anbefales det at lukke for begge ventiler i brønden.

I er altid velkomne til at ringe til vagttelefonen på Mobil: 4026 2556

Samtidig vil jeg ønske jer et rigtigt godt nytår.

Mange hilsner

Allan Vest

Driftsansvarlig

Udgivet i forbrug, Vand, vandledninger, Vandmålere | Skriv en kommentar

Vandværket udskifter vandledninger på Skehøjvej

Næste fase omfatter alle grundejerne på Skehøjvej. Arbejdet udføres i dagtimerne.
Forbrugerne på Skehøjvej vil kunne opleve kortvarige afbrud i vandforsyningen når de enkelte bliver koblet til den nye vandledning.
Med kortvarige afbrud menes mindre end 30 minutter.

Vi forventer at arbejdet påbegyndes mandag 29. august og at bliver færdigt i november.
Alle, der berøres af dette, vil få en besked i deres postkasse, inden arbejdet påbegyndes.
Entreprenøren Lars fra Jægerspris VVS vil sørge for retablering af evt. beplantning, der måtte stå i vejen for arbejdet.
Det skal dog bemærkes, at hvis i har planter, der er placeret ovenpå vandledningen ind til måleren, bliver vi måske nød til at fjerne disse.
Hvis i er på stedet, kan i altid tage en dialog med entreprenøren.
Har i spørgsmål eller andre henvendelser, kan i kontakte vagten på tlf. 4026 2556

Vandværket beklager de gener, arbejdet eventuelt måtte medføre.

Udgivet i Vand, vandledninger | Tagget , , , | Skriv en kommentar

Referatet af generalforsamlingen

er nu lagt på hjemmesiden. Se under Generalforsamlinger

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar

Elektroniske vandmålere

Vandværket har installeret elektroniske vandmålere. På de elektroniske målere kan du, via en APP, følge dit vandforbrug på daglig basis. Samtidig kan vandværket fjern-aflæse målerne, således at du ikke selv skal aflæse den.

Da målerne blev udskiftet i 2021 og 2022, fik forbrugerne tilsendt en vejledning i oprettelse i APPen. Hvis du har købt huset efter at den elektroniske måler er sat op, skal vandværket om-registrere måleren inden du kan få adgang via APPen. Vandværket tager 150 kr. for denne om-registrering, der skyldes de nye persondataregler.

Du kan naturligvis altid aflæse måleren direkte ved at se på den.

Kontakt vandværket på mail@dalbyhusevand.dk,hvis du ønsker adgang til APPen.

Udgivet i Vand, Vandmålere | Skriv en kommentar

PFAS forurening af drikkevand i Danmark

Bestyrelsen for Dalby Huse Strands vandværk kan oplyse, at der heller ikke efter de nye skærpede krav, er fundet forurening med PFAS i vandet fra vores 2 boringer og der er således heller ikke fundet PFAS forurening i det vand, vandværket leverer. De nyeste offentliggjorte målinger fra 6. december 2021 kan ses her

Udgivet i Vand, vandkvalitet | Skriv en kommentar

Ny mailadresse

Vandværket har skiftet mailadresse. Skriv fremover til

mail@dalbyhusevand.dk

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Skriv en kommentar