Bestyrelsen

Vandværket ledes af en bestyrelse på 5 personer som bliver valgt på den årlige generalforsamlingen i april måned.

Derudover er der valgt 1-2 suppleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Bestyrelsens sammensætning i 2024 kan ses her

Bestyrelsen mødes efter behov. For tiden er det ca. 1 gang hver anden måned.

Bestyrelsens opgaveliste opdateres efter hvert bestyrelsesmøde og kan ses her

Vandværket har mange projekter i gang, og vi kan godt bruge flere hænder i bestyrelsen. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med vandværkets og de projekter, der hører med, er du velkommen til at kontakte formanden og høre om det er noget for dig at stille op til en bestyrelsespost.