Generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling afholdt 15. november 2020:

Ordinær generalforsamling 28. juni 2020: